Slovinsko je parlamentná demokratická republika s predsedom vlády (premiérom) a hlavou štátu (prezidentom), ktorý je volený priamo. Vláda má výkonnú a správnu moc. Premiéra a ministrov volí parlament. Slovinsko nemá regióny, delí sa na 212 obcí.

Stredoeurópska dohoda o voľnom obchode (CEFTA) je regionálne hospodárske združenie stredoeurópskych krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie. Platí pravidlo, že keď sa CEFTA krajina stane členskou krajinou EÚ, zoskupenia CEFTA opúšťa. Združenie CEFTA vzniklo v roku 1993 a jeho cieľom je postupné odstraňovanie obchodných obmedzení medzi členskými krajinami a vytvorenie pásma voľného obchodu v strednej Európe.

Aktuálne sa práca CEFTA sústreďuje na 4 hlavné priority – podpora obchodu, podpora služieb, investície a transparentnosť. Členské krajiny sa snažia rozvojom obchodu a investícii podporiť spoločensko-ekonomický rozvoj. Zakladajúci krajinami CEFTA boli Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko. Neskôr pristúpili Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, Severné Macedónsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Čierna Hora, Srbsko a za Kosovo dočasná administratíva OSN (UNMIK). Pre krajiny, ktoré vstúpia do Európskej únie, členstvo v CEFTA zaniká (Česká republika 2004, Maďarsko 2004, Poľsko, Slovensko 2004, Slovinsko 2004, Rumunsko 2007, Bulharsko 2007, Chorvátsko 2013).

Ďalšie zdroje:

Oficiálna stránka – CEFTA

Žaloudek, Karel, 1999. Encyklopedie politiky. Libri, s. 449.

Európsky parlament sa skladá zo 751 poslancov zvolených v 28 členských štátoch rozšírenej Európskej únie. Od roku 1979 sa poslanci volia priamym všeobecným hlasovaním na obdobie 5 rokov. Slovensko má v Európskom parlamente 13 zástupcov.

Kvestor je volená funkcia v Európskom parlamente. Na prvej plenárnej schôdzi po európskych voľbách Parlament volí nového predsedu, 14 nových podpredsedov a piatich kvestorov.

Výsledky volieb bývajú oficiálne vyhlásené až po uzavretí všetkých volebných miestností v Európe. Pri posledných voľbách v roku 2019 zatvárali posledné volebné miestnosti v nedeľu 26. mája 2019 v Taliansku o 23.00 hodine. Z volieb vyšiel ako najsilnejší Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) so 179 mandátmi. Účasť vo voľbách bola 50,97 %.