Nórsko je štát v severnej Európe na Škandinávskom polostrove s rozlohou viac ako 300 000 km². Štátnym zriadením je parlamentnou monarchiou. Zákonodarnú moc má v rukách parlament. Dedičný monarcha, kráľ, má len reprezentačnú funkciu. Nórsko nie je členom Európskej únie. Je však členom Európskeho hospodárskeho priestoru a vzťahy s EÚ riadi predovšetkým Dohoda o európskom hospodárskom priestore (1994) a ďalšie bilaterálne dohody. Nórsko je tiež súčasťou schengenského priestoru. Menou je nórska koruna (NOK). Hlavným mestom je Oslo.

Nórsko pôvodne požiadalo o členstvo v EÚ. Po zamietavom referende v roku 1972 a opakovane v roku 1994 však vláda plán nerealizovala. Prostredníctvom Dohody o európskom hospodárskom priestore je Nórsko súčasťou európskeho jednotného trhu a participuje aj na niektorých programoch EÚ, no bez hlasovacích práv. Ide najmä o oblasti podnikania, životného prostredia, výskumu a vzdelávania. Súčasťou dohody nie je spolupráca v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky a rybolovu. Aj napriek tomu je medzi EÚ a Nórskom aj v týchto oblastiach intenzívna spolupráca a Nórsko je pre EÚ najväčším dodávateľom rýb. Okrem týchto dvoch výnimiek je voľný pohyb kapitálu, výrobkov, služieb a ľudí v rámci jednotného trhu medzi krajinami EÚ a Nórskom samozrejmosťou. Na politike a ekonomike EÚ sa Nórsko podieľa viac ako hocijaká iná nečlenská krajina. Nórsko sa tiež aktívne snaží zapájať do procesu tvorby a realizácie Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky, s ktorou je spojené aj prostredníctvom svojho členstva v NATO.

Nórsko je pre EÚ piatym najvýznamnejším importným partnerom, hneď po Číne, Rusku, USA a Švajčiarsku. Predstavuje tiež pre EÚ siedmy najväčší trh pre export. Nórska ekonomika už zďaleka nestojí iba na tradičnom rybolove, aj keď ten ostáva významným sektorom. Pre krajinu sú dnes strategicky dôležité zásoby ropy a najmä zemného plynu v Severnom mori, ktoré z Nórska urobili jedného z hlavných energetických exportérov. Drvivá väčšina vývozu smeruje do EÚ. Nórsko je jednou z krajín s najvyššou životnou úrovňou na svete. Nórsko je tiež aktívnym členom Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA), ktoré dnes funguje ako medzivládne hospodárske zoskupenie Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Cieľom je podpora voľného obchodu a ekonomickej integrácie medzi členskými krajinami a obchodnými partnermi z celého sveta. Obchodné dohody má okrem Európskej únie s ďalšími 40timi krajinami mimo európsky kontinent.

Ďalšie zdroje:

Európska únia – Štáty

Európska únia – Nórsko a EÚ

Oficiálna stránka – Európske združenie voľného obchodu 

Dohoda o európskom hospodárskom priestore 1994