Švajčiarska konfederácia je stredoeurópska krajina o rozlohe približne 41 000 km². Štátnym zriadením je republikou a hlavou štátu je prezident. Švajčiarsko nie je členom Európskej únie, ani nie je súčasťou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorá definuje spoluprácu krajín EÚ s Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom. Vzťahy s EÚ sú však priateľské a definuje ich bilaterálna spolupráca vo viacerých oblastiach. Intenzívne spolupracujú napr. v politickej oblasti, obchodných záležitostiach a na výskume. Od roku 2005 je súčasťou schengenského priestoru. Menou je švajčiarsky frank (CHF). Hlavným mestom je Bern.

Švajčiarsko požiadalo o členstvo v EÚ v roku 1992. Referendum v roku 2001 však začatie predvstupových rokovaní zamietlo. Výhody z členstva v EÚ prevážili obavy o stratu tradičnej politickej a vojenskej neutrality, obmedzenie suverenity a politických práv. Od roku 2005 je krajina súčasťou schengenského priestoru. V roku 2002 vstúpilo do platnosti sedem bilaterálnych sektorových dohôd, ktoré spolu s dohodou s ES z roku 1972 formujú základ bilaterálnych vzťahov. Švajčiarsko je tak súčasťou európskych politík v oblastiach vnútorného trhu, výskumu a programov mobility. Krajina sa tiež aktívne zúčastňuje na niektorých európskych krízových misiách v zahraničí. V roku 2014 začala EÚ so Švajčiarskom viesť rokovania o spoločnom inštitucionálnom usporiadaní pre lepšie ukotvenie vzájomnej spolupráce.

Švajčiarsko je tiež pre EÚ významným obchodným partnerom. V roku 2015 bolo pre EÚ tretím najväčším obchodným partnerom, hneď po USA a Číne. Na základe dohody o voľnom obchode (1972) a bilaterálnej dohody (1999) má Švajčiarsko prístup ku kľúčovým sektorom európskeho vnútorného trhu vrátane voľného pohybu osôb a vzájomného uznávania štandardov výrobkov. Občania EÚ aj Švajčiarska majú právo žiť a pracovať tak v EÚ ako vo Švajčiarsku. Viac ako milión občanov EÚ vo Švajčiarsku žije a pracuje. V krajinách EÚ žije 450 000 Švajčiarov. Ďalších približne 300 000 občanom EÚ denne prechádza hranice a pracuje na území Švajčiarska.

Švajčiarsko je tiež aktívnym členom Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA), ktoré dnes funguje ako medzivládne hospodárske zoskupenie Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Cieľom je podpora voľného obchodu a ekonomickej integrácie medzi členskými krajinami a obchodnými partnermi z celého sveta. Obchodné dohody má okrem Európskej únie s ďalšími 40timi krajinami mimo európsky kontinent. Švajčiarsko má vyspelú, prosperujúcu a stabilnú trhovú ekonomiku. Po dlhé obdobie bolo Švajčiarsko najbohatšou krajinou Európy. Okrem priemyslu je dôležitý aj sektor služieb, najmä finančných. Krajina je jedným z tradičných centier bankovníctva.

Ďalšie zdroje:

Európska únia – Štáty

Európska únia – Švajčiarsko a EÚ

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Švajčiarskom z roku 1972

Dohoda o voľnom pohybe osôb medzi EÚ a Švajčiarskom

Oficiálna stránka – Európske združenie voľného obchodu