Kríza prázdneho kresla označuje obdobie, počas ktorého sa francúzski ministri nezúčastňovali rokovaní Rady. Zároveň francúzski poslanci v Európskom parlamente nehlasovali o politikách týkajúcich sa budúcnosti Európy.

Európsky investičný fond (EIF) je špecializovaným európskym finančným orgánom, ktorý poskytuje finančné prostriedky malým a stredným podnikom (MSP) prostredníctvom nástrojov rizikového kapitálu a rizikového financovania.

Európska investičná banka (EIB) poskytuje finančné prostriedky na projekty, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov EÚ, a to v rámci EÚ aj mimo nej. Predstavenstvo tvorí jeden člen za každú krajinu EÚ a jeden člen z Európskej komisie. Investičná banka vznikla v roku 1958 a sídlom je Luxemburg, Luxembursko.

Taliansko je parlamentná republika s predsedom vlády (premiérom), ktorého vymenúva prezident, a hlavou štátu (prezidentom). Parlament sa skladá z 2 komôr a to poslaneckej snemovne a Senátu Talianskej republiky.

Luxemburský kompromis, podpísaný 30. januára 1966, ukončil spory medzi Francúzskom, jeho piatimi európskymi partnermi a Európskou komisiou. Spor tkvel v odlišnom prístupe k integračnému procesu Francúzska a zvyškom Európskeho spoločenstva.