Európska agentúra práce (European Labour Agency – ELA) bude novou decentralizovanou agentúrou Európskej únie. Jej vznikom sa zlúči viacero existujúcich orgánov a služieb. Sídlom bude Bratislava. Slovensko uspelo v boji o to, aby v Bratislave sídlila jednu z viac ako 40 agentúr EÚ. O sídle agentúry rozhodli predstavitelia členských štátov v tajnom hlasovaní. Súpermi Slovenska v kandidatúre boli Cyprus, Chorvátsko a Lotyšsko. Nová inštitúcia by mala začať pracovať už v októbri 2019 a zamestná okolo 140 ľudí.

ELA by mala postupne vznikať do roku 2023. Začiatok činnosti sa predpokladá už koncom roka 2019. Rozpočet sa očakáva vo výške 50 miliónov Eur ročne. Tieto výdavky budú hradené z rozpočtu EÚ. Agentúra by mala usilovať o posilnenie spravodlivosti a dôvery v jednotný trh pomocou zabezpečenia účinného presadzovania pravidiel EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácii sociálneho zabezpečenia. K tomu si ELA definuje tri hlavné ciele:

  1. pomôcť vniesť prehľad do práv a povinností ľudí, ktorí využívajú možnosti voľného pohybu v EÚ za prácou alebo v poskytovaní služieb,
  2. pomôcť administratívam členských štátov, ak riešia pracovné právo alebo sociálne zabezpečenie s cezhraničným presahom a zabezpečiť spoluprácu členských štátov a výkonu spoločných inšpekcií práce,
  3. sprostredkovať mediačnú úlohu a pomáhať pri hľadaní riešení cezhraničných sporov medzi vnútroštátnymi orgánmi v oblasti pracovnej mobility.

Slovensku sa už v minulosti uchádzalo o hosťovanie európskej agentúry, konkrétne už existujúcej Európskej liekovej agentúry (EMA). Napokon však v silne konkurenčnom boji neuspelo. Výhodou v prípade agentúry ELA je, že ide o novovznikajúcu agentúru. Odpadá preto problém s neochotou personálu k sťahovaniu, ktorý sa objavil pri EMA a tiež by malo viac zafungovať pravidlo, že nové agentúry budú primárne umiestňované do novších členských krajín, kde žiadny orgán EÚ zatiaľ nesídli.

Ďalšie zdroje:

Európska komisia – Európska agentúra práce (ELA)

Euractiv.sk – Bratislava sa uchádza o ďalšiu agentúru EÚ. Argumentuje zmierením

Pravda.sk – Slovensko chce sídlo Európskej agentúry práce. Verí, že nájde podporu

Euractiv.sk – O prácu v Európskom orgáne práce je veľký záujem