Spôsob, akým EÚ prijíma rozhodnutia sa označuje ako „riadny legislatívny postup“ (predtým postup spolurozhodovania). Vyjadruje sa tým, že Európsky parlament priamo volený občanmi schvaľuje legislatívu EÚ spoločne s Radou, ktorú tvoria zástupcovia všetkých 28 vlád členských štátov EÚ.

Laekenská deklarácia bola pripojená k záverom zasadania Európskej rady zo 14. a 15. decembra 2001 v belgickom Laekene. Nadviazala na Deklaráciu o budúcnosti Európy z Nice.

Česko je parlamentná republika s predsedom vlády (premiérom) a hlavou štátu (prezidentom). Krajina vznikla v roku 1993 po rozdelení Československa na Česko a Slovensko.

Európsky parlament po voľbách v roku 2009 tvorilo 736 poslancov zvolených v 27 členských štátoch Európskej únie. Od roku 1979 sa poslanci volia priamym všeobecným hlasovaním na obdobie 5 rokov.

Výsledky volieb bývajú oficiálne vyhlásené až po uzavretí všetkých volebných miestností v Európe. Pri posledných voľbách v roku 2019 zatvárali posledné volebné miestnosti v nedeľu 26. mája 2019 v Taliansku o 23.00 hodine. Z volieb vyšiel ako najsilnejší Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) so 179 mandátmi. Účasť vo voľbách bola 50,97 %.