Základom spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ je diplomacia a dodržiavanie medzinárodných pravidiel. Cieľom tejto politiky je riešiť konflikty a podporovať medzinárodné porozumenie. Umožňuje tiež členským štátom mať väčšiu váhu na svetovej scéne ako keby konali osobitne. Význam zahraničnej politiky EÚ rastie a to aj preto, že sa postupne oddeľuje od otázok obrany a bezpečnosti a stáva sa špecifickou oblasťou.

EÚ sa dlhodobo snaží udržiavať partnerské vzťahy nielen so svetovými veľmocami, ale všetkými krajinami. Je napríklad najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci. Zahraničná politika sa zameriava na zachovávanie mieru a posilňovanie medzinárodnej bezpečnosti. Presadzuje demokraciu, právny štát a zachovávanie ľudských práv a slobôd. Pri pôsobení EÚ na medzinárodnej scéne zohráva významnú úlohu aj obchod, humanitárna pomoc a rozvojová spolupráca. V Lisabonskej zmluve (2009) sa zriadil diplomatický zbor EÚ (Európska služba pre vonkajšiu činnosť – ESVČ). Zbor koná pod vedením vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Hlavným rozhodovacím orgánom EÚ v oblasti zahraničnej politiky je Európska rada, ktorú tvoria hlavy štátov a vlád všetkých členských krajín. Väčšina rozhodnutí v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky si vyžaduje súhlas všetkých členských štátov EÚ.

Hlavnou úlohou zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ je ochrana mieru, posilnenie medzinárodnej bezpečnosti, podpora medzinárodnej spolupráce a rozvoj a upevňovanie demokracie a právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd. EÚ udržiava partnerstvá so svetovými kľúčovými aktérmi vrátane nových mocností a regionálnych skupín. Usiluje o vzťahy s inými štátmi založené na spoločných záujmoch a prínosoch.

EÚ nemá stálu armádu. Spolieha sa na ozbrojené sily, ktoré poskytujú členské štáty. Môže vysielať misie do krízových oblastí na celom svete, aby monitorovala a zachovávala verejný poriadok, zapájala sa do mierového úsilia alebo poskytovala humanitárnu pomoc postihnutým obyvateľom. Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) pôsobí ako diplomatická služba Európskej únie. Disponuje sieťou viac ako 140 delegácií a úradov po celom svete, ktoré presadzujú a chránia hodnoty a záujmy EÚ.

Ďalšie zdroje:

Európska únia – Zahraničná a bezpečnostná politika

Právne predpisy – Zahraničná a bezpečnostná politika

Európska služba pre vonkajšiu činnosť – European Union External Action Services

Euractiv.sk – Zahraničie a bezpečnosť

Fiala, Petr, Ondřej Krutílek, Markéta Pitrová, 2018. Evropská unie. Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 259, 721 – 793.