Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) vznikala v roku 1962 s dvoma hlavnými cieľmi – zlepšiť poľnohospodársku produktivitu a zabezpečiť primeraný príjem pre európskych poľnohospodárov. Odvtedy sa situácia v sektore zmenila a aj SPP sa svojimi cieľmi a mechanizmami prispôsobuje novým výzvam.

Vzhľadom na populačný rast a meniace sa stravovacie návyky by sme mali do roku 2050 zdvojnásobiť svetovú produkciu potravín. Zároveň sme svedkami vplyvov zmeny klímy na biodiverzitu, kvalitu pôdy a vody. Výzvou bude aj uspokojiť dopyt na globálnych trhoch. EÚ má preto pred sebou v rámci SPP ďalšie výzvy, akými sú:

  • zaistenie životaschopnej potravinárskej výroby s cieľom prispieť k zabezpečeniu potravy pre rastúcu celosvetovú populáciu,
  • zmena klímy a udržateľné riadenie prírodných zdrojov,
  • starostlivosť o vidiek v celej EÚ a zachovanie životaschopnosti vidieckeho hospodárstva.

Význam produkcie potravín zostáva aj napriek historickému veku spoločnej poľnohospodárskej politiky aj naďalej strategicky kľúčový. V EÚ žije 500 miliónov spotrebiteľov, ktorí potrebujú kvalitné a zdravé potraviny za dostupné ceny. V odvetviach a službách súvisiacich s poľnohospodárstvom a výrobou potravín pracuje v EÚ viac ako 44 miliónov ľudí, pričom 20 miliónov z nich je zamestnaných v samotnom poľnohospodárskom sektore. Vďaka rozmanitej klíme, úrodnej pôde, odborným zručnostiam poľnohospodárov a kvalite výrobkov je EÚ jedným z popredných svetových producentov a vývozcov poľnohospodárskych výrobkov.

SPP sa okrem rozvoja vidieka čoraz viac týka aj ochrany životného prostredia. Dnes si oveľa viac uvedomujeme, že poľnohospodárskej činnosti vďačíme hlavne zdravému životnému prostrediu a rozmanitosť biologických druhov (biodiverzita) má zásadný význam pre trvalo udržateľný rozvoj vidieka. Starostlivosť o pôdu, vodné zdroje, biodiverzitu a ich uchovávanie je kľúčová. Zmena klímy môže poľnohospodárom spôsobiť vážne problémy. Prostredníctvom SPP dostávajú finančnú pomoc, vďaka ktorej môžu svoje pracovné metódy a systémy prispôsobiť tak, aby zmiernili následky klimatickej zmeny. SPP tak reflektuje, že k úlohe vyrábať potraviny neodmysliteľne patrí aj chrániť prírodu a zachovávať biodiverzitu.

Ďalšie zdroje:

Publikácie EÚ – Poľnohospodárstvo – Spoločná poľnohospodárska politika EÚ (SPP) – naše potraviny, náš vidiek a naše životné prostredie (2017)

Európska únia – Poľnohospodárstvo

Európska komisia – Spoločná poľnohospodárska politika

Euractiv.sk – CAP Spoločná poľnohospodárska politika