Grécko je parlamentná republika s predsedom vlády (premiérom), ktorý má najvyššiu politickú moc, a hlavou štátu (prezidentom), ktorý plní predovšetkým protokolárne úlohy. Výkonnú moc má vláda.

Členskou krajinou EÚ je Grécko od 1. januára 1981. Krajinou eurozóny je od 1. januára 2001 a súčasťou schengenského priestoru od 1. januára 2000. Grécko dokázalo vstúpiť do menovej únie už pri zavedení Eura. Neskôr sa však ukázalo, že sa kvalifikovalo len vďaka nie úplne pravdivým údajom o ekonomických ukazovateľoch. Nasledovala kríza a záchranný program v rámci Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM, tzv. trvalý euroval). Úradným jazykom je gréčtina a hlavným mestom Atény.

Grécko má v Európskom parlamente 21 poslancov. V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia gréckej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky. Predsedníctvo v Rade EÚ malo Grécko celkovo už 5 krát.

Ďalšie zdroje: