Fínsko je parlamentná republika s predsedom vlády (premiérom) a hlavou štátu (prezidentom). Ústredná vláda sídli v Helsinkách a miestnu samosprávu uskutočňuje 311 obcí a miest. Krajina je rozdelená na 19 regiónov a 70 subregiónov.

Najmenším regiónom je autonómne súostrovie Alandy na juhozápad od krajiny. Severný región Laponsko zahŕňa domovskú oblasť Sámov, v ktorej žije približne polovica pôvodných obyvateľov Fínska (známi aj ako Laponci). Úradným jazykom je fínčina a švédčina a hlavým mestom sú Helsinki.

Členskou krajinou EÚ je od 1. januára 1995. Členskou krajinou eurozóny od 1. januára 1999. Fínsko je tak jedinou severskou krajinou, ktorá prijala spoločnú menu Euro hneď pri jej zavedení. Súčasťou schengenského priestoru je od 25. marca 2001.

Fínsko má v Európskom parlamente 13 poslancov. V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia fínskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky. Predsedníctvo v Rade EÚ malo Fínsko už 2 krát. Najbližšie ho čaká opäť od júla 2019. Fínsko je známe najmä vysokou životnou úrovňou a výkonnou ekonomikou v celosvetových porovnaniach. Má najväčšie percento vysokoškolsky vzdelaných ľudí a najväčšie investície do vedy spomedzi krajín EÚ. Bolo prvou krajinou na svete, ktorá priznala volebné právo ženám.

Ďalšie zdroje: