Európska únia má v každej členskej krajine svoje zastúpenie a to prostredníctvom zastúpenia Európskej komisie a informačnej kancelárie Európskeho parlamentu. Zastúpenia Komisie úzko spolupracujú s informačnými kanceláriami Európskeho parlamentu s cieľom zviditeľniť inštitúcie a procesy Európskej únie ako celku.

 

Zastúpenie Európskej komisie je vo všetkých 28 členských krajinách EÚ. Regionálne kancelárie sú v Barcelone, Belfaste, Bonne, Cardiffe, Edinburgu, Marseille, Miláne, Mníchove a vo Vroclave. Zastúpenia informujú média a verejnosť o politikách EÚ. Zároveň podávajú Európskej komisii správy o významných udalostiach v krajine. Na Slovensku má Komisia zastúpenie prostredníctvom miestnej kancelárie v Bratislave. Kontakty sú uvedené na webovej stránke zastúpenia.

 

Hlavnou úlohou zastúpenia je vysvetľovať širokej aj odbornej verejnosti, aký vplyv budú mať politiky EÚ na Slovensku. Úrad vystupuje v mene Európskej komisie a sprostredkováva informácie o EÚ vláde a ďalším subjektom na Slovensku. Poskytuje tlačové a mediálne služby a organizuje informačné aktivity a podujatia. Úlohou zastúpenia je aj informovať Komisiu v Bruseli o dôležitých politických, hospodárskych a sociálnych udalostiach na Slovensku.

 

Podobne ako Komisia, má svoje kancelárie vo všetkých členských krajinách aj Európsky parlament. Na Slovensku je informačná kancelária Európskeho parlamentu v Bratislave. Kontakty sú uvedené na webovej stránke kancelárie. Úlohou je prostredníctvom informovania médií a organizovania rôznych podujatí približovať Európsky parlament a jeho činnosť širokej verejnosti, uľahčovať spoluprácu medzi Európskym parlamentom a štátnymi orgánmi SR a takisto informovať vedenie Európskeho parlamentu o dianí v SR. Kancelária vydáva rôzne publikácie, ktoré si vedia občania prehliadnuť elektronicky alebo vyzdvihnúť priamo v kancelárii. Kancelária na Slovensku funguje od roku 2002, 2 roky pred vstupom Slovenska do EÚ.