Výsledky volieb budú oficiálne vyhlásené až v nedeľu 26. mája 2019 po uzavretí všetkých volebných miestností v Európe. Posledné volebné miestnosti budú zatvárať v nedeľu 26. mája 2019 v Taliansku o 23.00 hodine.

Po vyhlásení výsledkov je úlohou zvolených poslancov vytvoriť politické skupiny novozvoleného Parlamentu. Politické zloženie nového Parlamentu môže viesť k tomu, že vzniknú nové spojenectvá a poslanci vytvoria nové skupiny. Novozvolený Parlament si na prvej plenárnej schôdzi zvolí svojho predsedu. Následne zvolí aj nového predsedu Európskej komisie a neskôr preverí a schváli celú Komisiu.