Agentúry EÚ netvoria súčasť európskych inštitúcií – ide o samostatné právne subjekty, ktoré boli založené s cieľom vykonávať osobitné úlohy v súlade s právom Európskej únie. Výkonné agentúry sú jedným z druhov agentúr EÚ a zriaďuje ich Európska komisia na obmedzený čas. Ich cieľom je riadiť osobitné úlohy súvisiace s programami EÚ.

Aktuálne sú funkčné nižšie vymenované Výkonné agentúry EÚ.

Ďalšie zdroje:

Maroš Šefčovič (1966) je slovenský kariérny diplomat a politik, ktorý aktuálne zastáva pozíciu podpredsedu Európskej komisie (2014 – 2019). Na starosti má oblasť Energetickej únie, kde prepája prácu 14 komisárov pre oblasti ako energetika, klimatické zmeny či doprava.

Ján Figeľ (1960) je slovenský politik a historicky prvý slovenský eurokomisár. Od mája 2016 je osobitným vyslancom pre podporu slobody náboženského vyznania alebo viery mimo EÚ.